cursussen
VOEDSELBOSBOUW
cursussen
EETBAAR LANDSCHAP
cursussen
REGENERATIEVE TUIN
cursussen
AGROFORESTRY
Naar het ontwerpbureau
Naar de ontwerptafels

Cursusaanbod > Coronaproof

Corona-bestendige cursusopzet basispluscursus

Corona-bestendige Cursusopzet basispluscursus

Interactieve deelname aan theorielessen online en/of
fysieke aanwezigheid als het mag

De theorielessen van de basispluscursussen kunnen zowel online als fysiek bijgewoond worden. Alle deelnemers zien zowel de docent als de presentatie en krijgen ook online een inkijkje in het klaslokaal. Elke deelnemer heeft gelegenheid om vragen te stellen en deel te nemen aan discussies binnen de groep.

Zolang het nodig is, maximaal 10 deelnemers fysiek aanwezig bij de theorieles, de rest online

Zolang het Corona-virus nog niet onder controle is zijn richtlijnen en regels voortdurend aan verandering onderhevig. De lessen gaan altijd door. Wanneer we niet fysiek bij elkaar kunnen komen zijn de lessen volledig online. Wanneer we onderling anderhalve meter afstand moeten bewaren, past niet iedereen in het lokaal. Er kunnen dan 10-12 deelnemers fysiek in het lokaal aanwezig zijn, terwijl de rest de les online volgt. Je kunt er ook voor kiezen om de lessen altijd online bij te wonen.

Vier theorielessen, de laatste met Wouter van Eck, online

De theorie is verdeeld over vier lessen. Inleiding tot voedselbosbouw, techniek en ontwerp worden verzorgd door Jelle Fekkes in de eerste drie lessen. De vierde les wordt gezamenlijk gegeven door Jelle Fekkes en Wouter van Eck, en behandeld drie voedselbosontwerpen, oogst, beheer en opbrengsten.

Keuze tussen deelname aan twee of drie excursies

De cursustheorie wordt ondersteund door een bezoek aan twee of drie verschillende voedselbossen. Bij je inschrijving geef je aan welke excursies je wilt volgen. Je kunt kiezen uit excursies naar voedselbos Houtrak (2018), voedselbos Kreilerwoud (2017) en voedselbos Ketelbroek (2009). De eerste twee voedselbossen laten veel zien op het vlak van ontwerp, inpassing in het landschap en startstrategie. Voedselbos Ketelbroek is ouder en geeft een doorkijkje naar het volwassen voedselbos, en toont veel verschillende soorten.

Groepsgroote (in lokaal en online) 16-18 deelnemers

Een interactieve deelname van de cursisten zorgt voor dynamische lessen met veel diepgang. De groepsgrootte is hierop afgestemd.

Excursies met 8-10 personen per rondleiding, zolang onderlinge afstand geboden is

De onderlinge afstand van anderhalve meter betekent voor rondleidingen dat de groepsgrootte niet te groot kan zijn. Bij Ketelbroek resulteerd dat in een plenair deel in een grotere groep en rondleidingen in leinere groepen. Bij de andere voedselbossen worden kleinere groepen na elkaar ingepland.